Yayınlar Linkler Sık Sorulan Sorular Kaynakça Personel Girişi

ANASAYFA HABERLERİ

KBRN Farkındalık Eğitimleri Hız Kesmiyor

Başkanlığımızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile başlattığı KBRN maddelerinin gümrüklerde ve sınır kapılarında oluşturabileceği tehlikelerin önlemesi ve bu kritik noktalardaki KBRN güvenliğimizin arttırılmasına yönelik  çalışma kapsamında "KBRN Farkındalık Eğitimleri" hız kesmeden devam ediyor.

Günümüzde gelişen teknoloji, artan siyasi ve uluslararası gerginlikler ile bulunduğumuz coğrafyada yaşanan iç karışıklıklar ve savaşlar ile birlikte Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) silahlarının teşkil ettiği tehdit ve tehlikeler gün geçtikçe artmaktadır. Bu silahların ve silah yapımında kullanılan malzemelerin kaçakçılık faaliyetleri ile devlet dışı aktörler tarafından elde edilmesi ve bunların belirli hedefler üzerinde kullanılması da artan riskler arasında yer almaktadır. Gelişmekte olan endüstri ile KBRN maddelerinin üretimleri yaygınlaşmakta ve bu maddelerin kazara çevreye yayılarak insan sağlığını ve çevreyi tehdit etme riski de artmaktadır.

Bu bağlamda, 5902 sayılı kanun gereğince Başkanlığımızın kurulması ile bütünleşik afet yönetimine geçilmiş ve bu kapsamda gerek doğal afetler gerekse de insan kaynaklı afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetlerinin tek bir merkezden düzenlenmesi, koordine edilmesi ve bu hizmetlere ilişkin standartların belirlenmesi faaliyetler Başkanlığımız tarafından kurulduğu günden bu güne kadar özenle yürütülmektedir. KBRN olayları konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması ve afetlere dirençli bir toplumun oluşturulması, gerekli tedbirlerin alınması ve yapılacak müdahale çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için ulusal düzeyinde kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliktelikleri kurulmakta ve koordineli bir şekilde faaliyetlerde bulunulmaktadır. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile başlatılan çalışmalar çerçevesinde öncelikli olarak KBRN konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kurumsal farkındalığını arttırmak ve iki kurum arasındaki işbirliği ve iletişimi güçlendirmek amacıyla 12-13 Şubat tarihlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezi’nde iki günlük bir KBRN Farkındalık Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

           
                         

KBRN Farkındalık Çalıştayı’nın ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığının KBRN olaylarına müdahale anlamında sahip olduğu kapasitenin değerlendirilmesi ve eksikliklerin belirlenmesi için, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, 26-27 Mart tarihlerinde Samsun ilinde iki günlük ortak bir KBRN Konferansı ve Tatbikatı düzenlenmiştir.İlgili haberle ilgili ayrıntılara ulaşmak  ulaşmak için tıklayınız.

             

Geçtiğimiz hafta da Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde Samsun'daki KBRN tatbikat programının etkisini pekiştirmek ve eğitimlerin devamlılığını sağlamak adına, Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 250 personele 5 grup halinde olmak üzere 20-22 ve 27-28 Nisan 2015 tarihlerinde 1 tam gün süreli "KBRN Farkındalık Eğitimi" verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Son olarak da taşrada görevli yaklaşık 400 Gümrük personeline; kurumlararası işbirliğini pekiştirmek ve gümrüklerde KBRN tehlikelerine yönelik müdahale gücünü arttırmak amacıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezinde, 4-5-6 Mayıs ve 12-13-14 Mayıs 2015 tarihlerinde   "KBRN Farkındalık Eğitimi"  verilmiştir.

 

 

Güncellenme Tarihi: 03.07.2015

Okunma Sayısı: 2240