Yayınlar Linkler Sık Sorulan Sorular Kaynakça Personel Girişi

AFAD KBRN

KBRN Nedir?

KBRN terimi; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kelime grubunun kısaltması olarak kullanılmaktadır. Genel olarak bu terim kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları ifade etmektedir.

Şüpheli Paketler Nasıl Anlaşılır?

Beklenmeyen bir posta olması
Olağandışı veya beklenmeyen bir yerden gönderilmiş olması İade adresinin bulunmaması
Pul üzerindeki damganın iade adresiyle alakasız şehir içermesi
Postanın üzerinde “Kişiye Özel” “Gizli” “Acele” “Geciktirmeyin” gibi kısıtlayıcı ifadeler bulunması
Pakette fazla sayıda posta pulu olması
Yabancı bir ülkeden gönderilmiş olması
Fazla sayıda gönderilmiş olması
Hatalı yazılmış kelimelerin varlığı
Birey adına değil sadece unvan adına gönderilmiş olması ya da unvanların hatalı yazılmış olması
Adreslerin kötü ve hatalı yazılmış olması
Paketin sert, kabarık, çıkıntılı, orantısız veya şekilsiz olması
Aşırı ağır olması Yağ lekeleri, uçuk renkler ve badem, makine yağı kokusu gibi tuhaf kokuların olması
Paket üstünde selobant, paket lastiği gibi aşırı güvenlik önlemlerinin olması
Paket üstünde kristal ya da toz şeklinde kalıntıların olması
Çıkıntı yapan kablo veya tellerin varlığı Tik tak sesi

Nükleer Olay Nedir?

Nükleer olaylar; nükleer malzemelerin (Uranyum ve Plutonyum vb.)  kaza, saldırı gibi sebeplerle tehdit oluşturduğu durumlardır. Radyolojik olaylar yerel bölgelere etki eden bir tehdit iken, tahrip edici gücü daha fazla olan nükleer olaylar ise bir şehri, ülkeyi, ülke topluluklarını, kıtaları tehdit edebilmektedir.

Radyasyon Maruziyetinin Bazı Görülebilir Etkileri Nelerdir?

Kısa sürede tüm vücuda alınan aşırı seviyedeki (10 Sv ve üzeri) radyasyon dozları iç organlara ve dokulara yüksek oranda zarar verir ve hayati sistemler fonksiyonunu kaybeder. Birkaç gün veya hafta içinde ölüm gerçekleşir.

Çok yüksek dozlara (1 Sv’ten 10 Sv’e kadar) kısa zamanda maruz kalındığında vücutta çok sayıda hücrenin ölümü gerçekleşir. Bu da hayati organ veya sistemlerin fonksiyonlarını uygun şekilde yerine getirememelerine ya da işlevsizliklerine sebep olur. Bulantı, istifra, deri ve derin doku yanıkları, vücudun enfeksiyonlarla savaşma yetisinin azalması gibi akut sağlık etkileri saatler, günler veya haftalar içinde ortaya çıkabilir.

Bu gözle görülebilen etkilere ’deterministik etki’ denir ve bu etkiler belli eşik değerlerin altında gözlenmezler. Dozları ve doz hızlarını bu eşik değerlerinin altında tutarak deterministik etkilerin tamamını engellemek mümkündür

Radyasyon Nedir?

Radyasyon; ortamda taşınan enerji olarak tanımlanabilir. Bu enerji, parçacıklar aracılığıyla ve elektromanyetik dalgalar aracılığıyla olmak üzere iki şekilde taşınır. Bir atoma enerji aktarılmasıyla atomdan elektron koparılmasına iyonlaşma denir. Eğer taşınan enerji, atomlarda iyonlaşmaya sebep oluyor ise iyonlaştırıcı radyasyon adını alır. Eğer radyasyon (taşınan enerji) atomlarda titreşmeye sebep olup iyonlaşmaya sebep olmuyorsa iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak adlandırılır.

Şarbon Nedir?

Şarbon; Bacillus anthracis adlı bakterinin sebep olduğu,  sığır, koyun, keçi gibi ot yiyen hayvanlarda görülen ve insanlara da bulaşabilen ölümcül bir bakteriyel enfeksiyon hastalığıdır.

Şüpheli Paket Nedir?

Şüpheli paketler; genelde posta ya da kurye yoluyla alınan, belirli göstergelere bağlı olarak şüphe uyandıran paketler ya da mektuplardır.

Biyolojik Ajanlar Hangi Yollarla Yayılabilir?

Biyolojik ajanların yayılmaları; havaya püskürtülmeleri, insanlara hastalığı taşıyan hayvanların enfekte edilmesi ya da su ve gıdaların biyolojik ajanlarla kirletilmesi ile sağlanabilir.

Biyolojik Saldırı Nedir?

Biyolojik saldırı biyolojik ajanların insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hastalık ya da ölüme sebep olmak için kasten çevreye yayılmasının sağlanmasıdır.

Biyolojik Tehditler Nelerdir?

Biyolojik tehditler; biyolojik ajanların ve emniyetsiz laboratuvar prosedürleri gibi koşulların oluşturduğu tehditlerin tümüdür. Bu tanım; doğal oluşumlu biyolojik hastalıkları (bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan), çevrede bulunan ya da hayvanlarda teşhis edilmiş, insanlara da bulaşma olasılığı bulunan biyolojik ajanları, biyolojik ajan içeren ya da yayan silahları (biyolojik silahlar), biyolojik ajanlarla yapılan terör saldırılarını (biyoterörizm) kapsamaktadır.

Biyolojik Ajan Nedir?

Biyolojik ajanlar insanları, hayvanları ve bitkileri öldüren ya da hastalanmalarına sebep olan organizmalar ya da bu organizmaların ürettiği zehirli maddelerdir.

Toksik Endüstriyel Kimyasal Nedir?

Toksik endüstriyel kimyasallar; sanayide hammadde olarak kullanılan, depolanan veya yan ürün ve atık olarak ortaya çıkabilen her türlü zehirli kimyasal maddelerdir.

Kimyasal Silah Nedir?

Kimyasal ajanların hedef üzerine dağıtılması için kullanılan, bir veya daha fazla kimyasal ajan dağıtabilen ve bir taşıyıcı / dağıtıcı sistem içeren cihaz, mühimmat veya özel olarak tasarlanmış her türlü sistem kimyasal silah olarak adlandırılmaktadır.

Kimyasal Ajan Nedir?

Kimyasal ajanlar; insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerine doğrudan toksik etkileri nedeniyle kullanılan, öldürmek, yaralamak, insanları etkisiz hale getirmek, bitkisel ve hayvansal besin kaynaklarını, besin stoklarını kirletmek ve yok etmek, ekonomik önemi olan hedefleri işlemez hale getirmek, kaosa ve paniğe neden olmak amacıyla kullanılan her türlü katı, sıvı ve gaz halindeki zehirli kimyasal maddelerdir.

Kimyasal Tehditler Nelerdir?

Kimyasal tehditler üç ana başlık altında toplanabilir:

  • Kimyasal savaş ajanlarının savaş veya terörist saldırı amaçlı kullanılması ile oluşan tehditler         
  • Toksik endüstriyel kimyasal maddelerin kaza sonucu çevreye yayılması ile oluşan tehditler
  • Evde kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin oluşturduğu tehditler
Biyolojik Saldırı Nasıl Anlaşılır?

Taşıtlardan, uçaklardan püskürtme ya da duman şeklinde bir şeyler atıldığı ya da bir püskürtme cihazının faaliyet gösterdiği görüldüğünde,
Hava koşullarından bağımsız bir sis veya alçak bir toz bulutu görüldüğünde,
Etraftaki hayvanlarda doğal olmayan davranışlar, sebebi bilinmeyen hastalık ya da ölüm görüldüğünde,
Sebepsiz yere bitkiler hasta ve solgun görüldüğünde,
Sebebi bilinmeyen bir hastalıktan pek çok kişinin hasta olması durumunda biyolojik bir saldırıdan şüphe edilmelidir.

Kimyasal Silah Kullanıldığı Nasıl Anlaşılır?
  • Yüzeylerde kuşkulu yağ ve su damlacıkları görüldüğünde,
  • Bulantı, nefes alma zorluğu, kusma, kasılma, göz yaşarması, ciltte kızarıklık ve kanama vb. semptomlar gösteren çok sayıda kişi görüldüğünde,
  • Alışkın olunmayan kokular duyulduğunda (acı badem, sarımsak, çürük meyve, çürük yumurta çimen vb.),
  • Havada yoğun ve fark edilir bir sis ve duman görüldüğünde,
  • Atılan mermi veya bombalardan çok az bir patlama sesi duyulduğunda,
  • Etrafta sebebi bilinmeyen hayvan ölüleri ya da ölmekte olan hayvanlar görüldüğünde kimyasal silah kullanımından şüphe edilmelidir.